top of page

THE WAY TO GOD

God loves you and has a wonderful plan for your life

 

"God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life" (John 3:16).

[Christ speaking] "I came that they might have life, and might have it abundantly" [that it might be full and meaningful] (John 10:10).

Man is sinful and separated from God. Therefore, he cannot know and experience God's love and plan for his life

 

“All have sinned and fall short of the glory of God" (Romans 3:23).

Jesus Christ is God's only provision for man's sin

 

Through Him you can know and experience God's love and plan for your life. "Jesus said, 'I am the way, and the truth, and the life, no one comes to the Father but through Me'" (John 14:6).

We must individually receive Jesus Christ as Savior and Lord

 

Then we can know and experience God's love and plan for our lives.  You can receive Christ right now by faith through prayer (prayer is talking with God).

God knows your heart and is not so concerned with your words as He is with the attitude of your heart. Here is a suggested prayer:

 

Jesus, I need You. Thank You for dying on the cross for my sins. I open the door of my life and receive You as my Savior and Lord. Thank You for forgiving my sins and giving me eternal life.  Take control of the throne of my life. Make me the kind of person You want me to be.

 

POT K BOGU

Bog te ljubi in te je ustvaril, da bi ga osebno poznal.

 

»Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.« Evangelij po Janezu 3,16

»Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.« Evangelij po Janezu 17,3

Človek je grešen in ločen od Boga, zato ga ne more osebno spoznati in izkusiti njegove ljubezni.

 

»Saj so vsi grešili in so brez Božje slave.« Pismo Rimljanom 3,23

Bog sam je hotel plačati odkupnino za človekov greh.

 

Poslal je svojega Sina, da je na križu umrl namesto nas. Samo po njem lahko osebno spoznamo Boga in izkusimo njegovo ljubezen. Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« Evangelij po Janezu 14,6

Vsakdo mora sam sprejeti Jezusa Kristusa kot svojega Odrešenika in Gospoda;

 

potem lahko osebno poznamo Boga in doživljamo njegovo ljubezen. »Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.« Pismo Efežanom 2,8-9

S pomočjo molitve lahko prav zdaj v veri sprejmeš Kristusa v svoje življenje.  Molitev je pogovor z Bogom.  Bog pozna tvoje srce, zato ne gleda toliko na tvoje besede, kakor na odprtost tvojega srca. Če bi rad sprejel Kristusa, predlagamo naslednjo molitev:

 

»Gospod Jezus, želim te osebno spoznati. Hvala, ker si na križu umrl za moje grehe. Odpiram ti vrata svojega življenja in te sprejemam kot svojega Odrešenika in Gospoda. Hvala, ker si mi odpustil grehe in mi dal večno življenje. Bodi na prestolu mojega življenja. Naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega ti hočeš.«

 

bottom of page